Wystąpienia plenarne

  • PETER LUTZKER (Freie Hochschule Stuttgart, Niemcy) 
    Moving Language: Foreign Language Teaching in Waldorf Schools
  • MARTA ROSIŃSKA (Studium Języka Angielskiego UŁ, DOS ELT) 
    Uczmy, aby nauczyć, czyli high impact teaching w akcji
  • Aneta Poniszewska (Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej) 
    Flipped Classroom – Flipped Learning.