Wystąpienia plenarne

Marzena Żylińska (inicjatorka „Budzącej się Szkoły”)
Od kultury nauczania do kultury uczenia się

Bożena Będzińska-Wosik (dyrektor SP nr 81 w Łodzi, inicjatorka „Budzącej się Szkoły”)
Jak stworzyć przestrzeń edukacyjną w klasie szkolnej?

Bożena Ziemniewicz (założycielka szkoły językowej British Centre)
Rola lektora w procesie zapewniania wysokiej jakości usług szkoły językowej