Program

belka 1 1 

Harmonogram konferencji NIKEJ 2017

 

Budynek Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
ul. Rewolucji 1905r. nr 52

(budynek H)

 

 

 

SOBOTA 25 MARCA

 

8.00-9.00Rejestracja uczestników (PATIO)

 

9.00

OTWARCIE KONFERENCJI

9.30-10.00

WYKŁAD INAUGURACYJNY

 

Prof. AHE dr Makary Stasiak

Efekty kształcenia kreatywności

 

10.00-10.30

 

Wojciech Gałach

Co ja z tego będę miał?

 

10.30-11.30

WYKŁAD PLENARNY

 

Bożena Ziemniewicz

Rola lektora w procesie zapewniania wysokiej jakości usług szkoły językowej

 

11.30-12.00

PRZERWA KAWOWA

12.00-13.00

PANEL

 

Bożena Będzińska-Wosik

Jak stworzyć przyjazną przestrzeń edukacyjną w klasie szkolnej?

 

13.00-14.30

Lekcja języka obcego w klasie szkolnej

 

Magdalena Białek

Aby lekcja języka obcego miała sens – rozważania teoretyczne na temat specyfiki nauczania formalnego i wynikające z nich implikacje glottodydaktyczne

 

Kasia Budzińska

Lęk w klasie językowej

 

Joanna Kostrzewa

Rola nauczyciela w efektywnym procesie nauczania, czyli jak budować relację nauczyciel - uczeń w oparciu o ocenianie kształtujące

 

WARSZTATY

 

Joanna Bechcińska

Twórcze myślenie, twórcze działanie – opowiedz mi swoją historię, czyli lekcja języka angielskiego inaczej.

 

 

SESJA PLAKATOWA

 

(Wystawa plakatów wykonanych przez studentów AHE)

14.30-15.30

OBIAD

15.30-17.00

W stronę dwujęzyczności

 

Joanna Duda

Język angielski podczas zajęć z języka francuskiego – pomoc czy przeszkoda?

 

Mateusz Szurek

W jaki sposób kształtować sprawność językową dziecka bilingwalnego?

 

Barbara Gęsicka

Strategie personalizowania zadań w nauczaniu sprawności pisania

 

WARSZTATY

 

Małgorzata Adams-Tukiendorf

Od słów do tekstu – rozwijanie pisania po angielsku kreatywnie

17.00-17.30

PRZERWA KAWOWA

17.30-19.30

Nauczanie najmłodszych

 

Marlena Kowalczyk-Jaworska

Angielski z entuzjazmem, czyli czego możemy nauczyć się od przedszkolaków

 

Anna Jaskólska

Problem monitorowania postępów w nauce języka drugiego w grupach przedszkolnych

 

Monika Madej

„Udźwignę to słówko!”- nauczanie języka obcego dzieci z zaburzeniami modulacji sensorycznej

 

Kształcenie studentów

 

Małgorzata Jedynak

Kształcenie językowe na uczelniach wyższych – wyzwania i propozycje rozwiązań

 

Dorota Gonigroszek

Możliwości wykorzystania korpusów językowych w kształceniu studentów neofilologii

 

Agnieszka Stanecka

Innowacyjne nauczanie literatury angielskiej na poziomie akademickim

 

Agnieszka Kruszyńska

Czy fizyka nuklearna pomoże nam zrozumieć dlaczego płaczemy z miłości?, czyli o tym jak wykorzystać utwory Carlosa Edmundo de Ory na lekcjach języka hiszpańskiego

20.00

KOLACJA

 

NIEDZIELA 26 MARCA

 

10.00-11.00

Nowoczesne technologie w nauczaniu (część 1)

 

Beata Bury

Era Smartfona – narzędzia Web 2.0 rozwijające umiejętność słuchania i mówienia w dydaktyce języka angielskiego

 

Anna Dziura

‘Speaking’ inaczej, czyli jak nowe technologie mogą pomóc w kształtowaniu umiejętności mówienia w języku obcym

 

WARSZTAT

 

Iza Michałowska-Wieczorek

Jak radzić sobie z agresją?

11.00-12.30

WYKŁAD PLENARNY

 

Marzena Żylińska

Od kultury nauczania do kultury uczenia się

 

12.30-13.00

PRZERWA KAWOWA

13.00-14.30

WARSZTAT

 

Joanna Kostrzewa

TIK na co dzień w pracy nauczyciela języka angielskiego

 

WARSZTAT

 

Patrycja Ostrogska

Metody pracy z uczniem dyslektycznym w grupie na zajęciach języka obcego

 

WARSZTAT

 

Zofia Wrześniewska

Edukatorium – praktyczny przykład kultury uczenia się

14.30-15.30

OBIAD

15.30-17.00

Nowoczesne technologie w nauczaniu (część 2)

 

Paulina Bartosik

Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas nauki języków obcych na przykładzie podejmowanych działań przez nauczycieli języków obcych Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz

 

Oliwia Kowalczyk

Nauczanie języka specjalistycznego w formule blended learning z wykorzystaniem łatwodostępnych aplikacji

 

WARSZTATY

 

Katarzyna Synder-Tamborska

How to make the children learn and the teacher smile?

17.00

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI