Publikacja

Wybrane referaty zaprezentowane podczas konferencji nikej 2017 zostaną opublikowane w recenzowanym tomie, który ukaże się nakładem Wydawnictwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej pod koniec 2017 roku.