Publikacja

Wybrane referaty zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Językoznawstwo” pod koniec 2018 roku.