Podsumowanie konferencji

Podsumowanie konferencji

Głównym celem konferencji była integracja nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli języków obcych, pedagogów, psychologów, naukowców oraz przedstawicieli Oświaty, zainteresowanych różnymi aspektami uczenia się i nauczania języków obcych oraz wymiana doświadczeń i poglądów w tym zakresie. 

Uczestnicy konferencji reprezentowali wiele ośrodków naukowych w Polsce, m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski i oczywiście Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Mieliśmy też silną reprezentację przedstawicieli szkół, zespołów szkół, oraz prywatnych instytucji zajmujących się edukacją językową.

Konferencję uświetniły wystąpienia plenarne znakomitych gości. W sobotę Pani Bożena Ziemniewicz, prezes i dyrektor generalna BRITISH CENTRE - Szkoły Języków Obcych i Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English Language Assessment,partnera kierunku filologia obca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, mówiła o roli lektora w procesie zapewniania wysokiej jakości usług szkoły językowej. Następnie Pani Bożena Będzińska-Wosik, współinicjatorka „Budzącej się szkoły” oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, opowiedziała w jaki sposób kreować przyjazną przestrzeń edukacyjną w klasie szkolnej.

Niewątpliwym gwoździem programu drugiego dnia konferencji był wykład plenarny Pani dr Marzeny Żylińskiej zatytułowany „Od kultury nauczania do kultury uczenia się”. Wykład ten oprócz uczestników konferencji, przyciągnął również studentów kierunku PsychologiaPedagogika oraz oczywiście Filologia AHE.

Uczestnicy mogli też przez dwa dni trwania konferencji uczestniczyć w warsztatach, np. dotyczących metody storytellingu na lekcji języka obcego, rozwijania sprawności pisania w sposób kreatywny, radzenia sobie z agresją w szkole, metod pracy z uczniem dyslektycznym na zajęciach językowych, oraz edukatorium.

Natomiast sesje tematyczne dotyczyły między innymi dwujęzyczności, nauczania najmłodszych, kształcenia studentów, oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcji języka obcego.

Podczas konferencji odbyła się również sesja plakatowa przygotowana przez studentów AHE w ramach realizowanych przez nich na zajęciach projektów edukacyjnych

Konferencja okazała się niesamowitym wydarzeniem, pozwalającym nie tylko poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe doświadczenia, ale przede wszystkim zarazić się pasją od innych uczestników, wymienić pomysłami oraz nawiązać wartościowe znajomości.

Mamy nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku!

PUBLIKACJA
Wybrane referaty zaprezentowane podczas konferencji nikej 2017 zostaną opublikowane w recenzowanym tomie, który ukaże się nakładem Wydawnictwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej pod koniec 2017 roku.

 

Nowoczesność, innowacyjność i kreatywność w edukacji językowej

belka 1 1

Kierunek Filologia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zaprasza do udziału
w pierwszej edycji konferencji

 

nikej 2017

Nowoczesność, Innowacyjność i Kreatywność w Edukacji językowej

Łódź, 25-26 marca 2017

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji, dostępnym w zakładce PROGRAM.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zdecydowaliśmy się przedłużyć termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję Nowoczesność, Innowacyjność i Kreatywność w Edukacji Językowej.

Na zgłoszenia czekamy do końca tygodnia, czyli do niedzieli 5 marca 2017r.

Przy okazji zdradzamy wybrane tematy wystąpień w sekcjach tematycznych:

 • „Udźwignę to słówko!”- nauczanie języka obcego dzieci z zaburzeniami modulacji sensorycznej.
  • Strategie personalizowania zadań w nauczaniu sprawności pisania.
 • Era Smartfona – narzędzia internetowe rozwijające umiejętność słuchania i mówienia w dydaktyce języka angielskiego.
 • Problem monitorowania postępów w nauce języka drugiego w grupach przedszkolnych.

Przypominamy, że drugi dzień konferencji rozpocznie się od wykładu plenarnego pt. Od kultury nauczania do kultury uczenia się, który wygłosi Pani dr Marzena Żylińska.

Szczegóły dotyczące konferencji (m.in. listę warsztatów oraz wystąpień plenarnych) można znaleźć w zakładce WYSTĄPIENIA PLENARNE i WARSZTATY.

Do zobaczenia w marcu w Łodzi!

 

Konferencja nikej adresowana jest do nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli języków obcych, pedagogów, psychologów, naukowców oraz przedstawicieli Oświaty. Konferencja ma na celu integrację filologów, pedagogów oraz psychologów zainteresowanych różnymi aspektami uczenia się i nauczania języków obcych, popularyzację osiągnięć współczesnej psycholingwistyki, dydaktyki języków obcych i glottodydaktyki oraz wymianę doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Konferencja kładzie nacisk na potrzebę kompleksowego rozwoju ucznia, pogłębiania jego wiedzy i kształtowania osobowości, aby osiągnąć wyższe poziomy kompetencji językowej.

 

Innowacyjna edukacja a formalny opis kształcenia

 

Tematem przewodnim pierwszej edycji konferencji będzie Innowacyjna edukacja a formalny opis kształcenia. Wybór tematyki konferencji związany jest z wyzwaniami jakie niesie ze sobą stosowanie innowacyjności i kreatywności w nauczaniu w kontekście podstawy programowej, ram kwalifikacji jak i europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Tematyka konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Innowacja w praktyce szkolnej
 • Podstawa programowa a innowacyjna edukacja
 • Zastosowanie wniosków płynących z neuronauk w nauczaniu języków obcych
 • Projektowanie i prowadzenie zajęć wykorzystujących potencjał ucznia
 • Uczenie zgodne z indywidualnym stylem uczenia się
 • Inteligencje wielorakie
 • Nauczanie polisensoryczne
 • Nauczanie metodą projektu
 • Opracowywanie innowacyjnych materiałów dydaktycznych, również dla kursów dedykowanych
 • Nowe technologie w nauczaniu języków obcych
 • Rola nauczyciela w efektywnym procesie nauczania
 • Ewaluacja / testowanie sprawności językowych, również na językowych kursach specjalistycznych i przedmiotach prowadzonych w języku obcym
 • Zintegrowane nauczanie przedmiotu i języka – CLIL
 • Nauczanie języka biznesu – autonomia słuchacza w wyborze i sposobie realizacji treści kształcenia
 • Innowacyjne nauczanie języków obcych  za pomocą literatury
 • Literatura jako materiał autentyczny w nauczaniu języków obcych

 

Podczas konferencji odbędą się następujące wystąpienia plenarne:

Marzena Żylińska (inicjatorka „Budzącej się Szkoły”)
Od kultury nauczania do kultury uczenia się

Bożena Będzińska-Wosik (dyrektor SP nr 81 w Łodzi, inicjatorka „Budzącej się Szkoły”)
Jak stworzyć przestrzeń edukacyjną w klasie szkolnej?

Bożena Ziemniewicz (założycielka szkoły językowej British Centre)
Rola lektora w procesie zapewniania wysokiej jakości usług szkoły językowej

oraz następujące warsztaty:

Małgorzata Adams-Tukiendorf (anglistka, ekspert w dziedzinie coachingu grupowego, Uniwersytet Opolski)
Od słów do tekstu kreatywnie

Patrycja Ostrogska (ekspert w dziedzinie nauczania  języka angielskiego uczniów z trudnościami w uczeniu się, Smart Steps)
Wielozmysłowe metody pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji języka obcego

Joanna Bechcińska (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, konsultantka Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi)
Twórcze myślenie, twórcze działanie – opowiedz mi swoją historię, czyli lekcja języka angielskiego inaczej.

Katarzyna Synder-Tamborska (założycielka szkoły językowej SMILE)
How to make the children learn and the teacher smile?

Izabella Michałowska-Wieczorek (psycholog,  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Jak radzić sobie z agresją w klasie szkolnej?

ABSTRAKTY

Prosimy o nadsyłanie abstraktów wystąpień:

 • Panel dyskusyjny (min. 3 uczestników) (90 minut)
 • Referat (20 minut + 10 minut na dyskusję)
 • Plakat (sesja plakatowa)

Konferencja odbędzie się w gmachu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, mieszczącym się przy ul. Rewolucji 1905r. nr 52 w Łodzi (budynek H).

REJESTRACJA I OPŁATA KONFERENCYJNA

Rejestracja uczestnika konferencji następuje w drodze przyjęcia referatu i następnie wniesienia przez uczestnika w terminie do 12 marca 2015. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje obiady, przerwy kawowe, koszty organizacyjne oraz wydawnicze.

Opłatę prosimy wnosić na konto Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z podaniem w tytule przelewu:

imienia i nazwiska Uczestnika oraz nikej 2017
nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA
nr konta: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736

Osoby, które nie zamierzają przedstawiać referatu a chciałyby uczestniczyć w konferencji, prosimy o informację w terminie do 26 lutego 2017. Uczestnictwo bez referatu nie wpływa na wysokość opłaty konferencyjnej.

 

 

Organizatorzy:

dr hab. Kamila Turewicz

dr Ola Majchrzak

dr Agnieszka Stanecka

mgr Marcin Jaźwiec

mgr Joanna Bechcińska

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo nikej1