Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Opłatę prosimy wnosić na konto Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z podaniem w tytule przelewu:imienia i nazwiska Uczestnika oraz nikej:
nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA
nr konta: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736

 

* Opłata obejmuje: pełny udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach, materiały konferencyjne, publikację recenzowaną (po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych), przerwy kawowe, obiady. 

** Opłata obejmuje: pełny udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady.

 

Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegu uczestnikom.

Propozycja noclegów w pobliżu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi znajduje się w zakładce NOCLEGI.

 

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik akceptuje regulamin konferencji dostępny TUTAJ.