Warsztaty

WARSZTAT

Patrycja Ostrogska - ekspert w dziedzinie nauczania języka angielskiego uczniów z trudnościami w uczeniu się, Instytut Działań Edukacyjno - Terapeutycznych INERO

Jak pracuje umysł z dysleksją i jak pracować z tym umysłem.

Wyobraźmy sobie świąteczne sprzątanie w komodzie pełnej szuflad – segregujemy i łączymy w pary skarpetki, które od tygodni przeżywały rozłąkę, koszulki w oddzielnej części, swetry kolorami. Podczas warsztatu wykorzystamy metaforę świątecznych porządków, by lepiej zrozumieć jak pracuje umysł dyslektyczny. Gdy poznamy mechanizmy rządzące dysleksją, planowanie działań edukacyjnych stanie się łatwiejsze. Przecież należy wiedzieć dlaczego uczeń się uczył, a według nas nic nie umie, dlaczego mimo wysiłków wciąż nie wie, jak zadać pytanie w czasie teraźniejszym, i dlaczego co jakiś czas zawiesza się nawet podczas najciekawszej z lekcji.

Joanna Bechcińska   Joanna Bechcińska – wykładowca AHE w Łodzi, konsultantka WODN w Łodzi

DRAMA-tically SPEAKING - lekcje języka angielskiego ciekawiej

„Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić.”

Mark Twain

"For the free man there should be no element of slavery in learning. Enforced exercise may benefit the body

but enforced learning will not stay

in the mind. Therefore avoid

compulsion and let your children’s

lessons take the form of play."

Plato – The Republic

Zabawa odgrywa w rozwoju człowieka bardzo ważną rolę. Od najwcześniejszych lat dzieci, angażując się w różne zabawy, uczą się właściwych zachowań, przyswajają normy społeczne, kształtują dobre (i te nie najlepsze) nawyki. Dla dziecka zabawa jest pracą ukierunkowaną na „uczenie się życia”, dlatego zapewnienie dziecku środowiska sprzyjającego twórczej zabawie jest konieczne dla jego prawidłowego rozwoju. Wraz
z wiekiem zmieniają się formy zabawy, ale jej ważna dla rozwoju osobowości funkcja – poznawcza, społeczna, sprzyjająca kreatywności - pozostaje niezmienna. Uczeń szkoły podstawowej potrzebuje zabawy tak samo, jak przedszkolak, tylko że ma na nią już dużo mniej czasu, gdyż zostaje nagle wtłoczony w tryby maszyny zwanej szkołą.

Zatrważający jest fakt, że coraz młodsze dzieci deklarują niechęć do szkoły. Jednym
z najważniejszych zadań nauczyciela jest więc zachęcanie i motywowanie uczniów do podejmowania zadań na drodze do dojrzałości emocjonalnej i intelektualnej, a także przygotowanie młodych ludzi do radzenia sobie z różnymi sytuacjami życia codziennego. Strategią, która wspiera wszechstronny rozwój dziecka jest drama. Zastosowana na lekcjach języka obcego, nie tylko zapewnia naukę wszystkich sprawności językowych poprzez stworzenie odpowiedniego kontekstu edukacyjnego, lecz także gwarantuje zaangażowanie wszystkich uczniów we wszystkie czynności wykonywane w czasie zajęć. Dzieje się tak dlatego, że podczas zajęć z wykorzystaniem dramy emocje uczniów wspomagają funkcje poznawcze, ułatwiając im odnalezienie zależności między myślą/wypowiedzią a działaniem. Poprzez tworzenie atmosfery zabawy drama sprzyja też kreowaniu i podtrzymywaniu motywacji do nauki.

Angażując uczucia i emocje naszych uczniów, drama wzbogaca doświadczenia związane z uczeniem się języka obcego. Taka forma pracy na lekcji zgodna jest z założeniami neurodydaktyki, która podkreśla konieczność odrzucenia przymusu – tutaj sami uczniowie podejmują decyzje, w jaki sposób odegrać swoją rolę, ile czasu przeznaczyć na jej przygotowanie, co ich zdaniem jest ważne lub niepotrzebne. Mózg uczy się bowiem tylko wtedy, gdy jest czymś zainteresowany, a nie gdy jest do czegoś zmuszany.

W czasie naszego spotkania przyjrzymy się różnym możliwościom wykorzystania dramy na lekcjach języka angielskiego; zastanowimy się też wspólnie, dlaczego tak wielu nauczycieli unika technik dramowych na swoich zajęciach, pomimo płynących z jej stosowania oczywistych korzyści dydaktycznych.

 Magda Murowaniecka  Magdalena Murowaniecka - wykładowca AHE w Łodzi, konsultantka WODN w Łodzi

Aplikacje internetowe w edukacji, czyli jak to dobrze w Chmurze być

Celem zajęć jest zachęcenie nauczycieli do korzystania w pracy z nowoczesnych metod i narzędzi, jakie oferuje Internet. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z wybranymi aplikacjami internetowymi, dedykowanymi edukacji, które wzbogacą poszerzą warsztat pracy nauczyciela i uatrakcyjnią lekcję. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z możliwością pracy zespołowej i wykorzystaniu proponowanych narzędzi w pracach projektowych. Poznane oprogramowanie będzie inspirowało do tworzenia interaktywnych i multimedialnych pomocy dydaktycznych.  

Monika Mularska-Kucharek - prodziekan kierunku psychologia AHE w Łodzi, współwłaścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Art of Training

Uczyć z przyjemnością i satysfakcją - O radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w pracy nauczyciela

Content 1

Synder Katarzyna Synder-Tamborska - założycielka i właścicielka Szkoły Języka Obcego SMILE oraz Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Języka SMILE FOR PROFESSIONALS

Simple ideas – Big effect

Podczas warsztatu uczestnicy konferencji dowiedzą się jak:

  • wzbudzić zainteresowanie uczniów od pierwszych minut lekcji,
  • utrzymać uwagę uczniów przez cały czas trwania zajęć,
  • zrealizować zaplanowany cel.

Uczestnicy warsztatów wyjdą z nich z listą gotowych, szybkich w przygotowaniu pomysłów do wykorzystania na każdych zajęciach, z każdą grupą wiekową.

 

Joanna Kostrzewa (Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie)

Robotyka i programowanie w pracy nauczyciela języka angielskiego


Aneta Tomkiel

Moja nietypowa klasa - czyli jak neuronauki zmieniły moje podejście do nauczania


Joanna Grzegorzewska-Sitek i Daria Lizak-Grygiel (Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości)

Poza schematem - wykorzystanie kreatywności w nauczaniuWARSZTAT JĘZYKOWY DLA MATURZYSTÓW

Olivier Kujawski  Oliver Kujawski (nauczyciel języka angielskiego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu, absolwent AHE w Łodzi, specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki)

And when the finest hour comes?

Many secondary-school graduates ask themselves the question when they are about to reach the end of their high school education. The feeling of doubt in your capabilities and the overwhelming uneasiness whenever you think of your final exams may affect the way you act.

I personally believe that language is a tool not a school subject and should be considered a door opener not a dream breaker. The trick is to find the most appropriate way of acquiring it so that you will not feel bored or miserable.

I would like to show you how I cope with my finest hours (on a daily basis).

Below you will find a few themes that I draw upon while teaching English in my classes.

  • Star Wars universe - you can cosplay and learn English at the same time.
  • Various TV series? There is no drama in doing some drama.
  • You may think grammar is a challenge but when you put it into the right (personal context) it doesn’t have to be this way.

As Stephen D. Krashen once said: “Language is best taught when it is being used to transmit messages, not when it is explicitly taught for conscious learning.”