Warsztaty

Małgorzata Adams-Tukiendorf (anglistka, ekspert w dziedzinie coachingu grupowego, Uniwersytet Opolski)
Od słów do tekstu kreatywnie

Patrycja Ostrogska (ekspert w dziedzinie nauczania  języka angielskiego uczniów z trudnościami w uczeniu się, Smart Steps)
Wielozmysłowe metody pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji języka obcego

Joanna Bechcińska (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, konsultantka Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi)
Twórcze myślenie, twórcze działanie – opowiedz mi swoją historię, czyli lekcja języka angielskiego inaczej.

Katarzyna Synder-Tamborska (założycielka szkoły językowej SMILE)
How to make the children learn and the teacher smile?

Izabella Michałowska-Wieczorek (psycholog,  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Jak radzić sobie z agresją w klasie szkolnej?